Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

  1. KW Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 91B, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 85319, o numerze NIP 6792654682 zwana dalej „KW TRADE”, jest administratorem platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.zakupyonline@kwtrade.pl zwanej dalej „Platformą”
  2. Celem „Platformy” jest umożliwienie Kontrahentom KW TRADE składania zamówień za jej pośrednictwem oraz zapoznawania się z ofertą KW TRADE i innymi informacjami istotnymi dla jej Kontrahentów.
  3. Przez „Kontrahenta” rozumie się przedsiębiorcę współpracującego z KW TRADE, którego dane znajdują się w bazie danych KW TRADE. Platforma jest dostępna wyłącznie dla Kontrahentów. Dostęp do Platformy możliwy jest wyłącznie po jego potwierdzeniu przez KW TRADE. Konsumentom oraz podmiotom niebędącym kontrahentami nie zostanie udzielony dostęp do Platformy.
  4. Platforma nie jest przeznaczona do dokonywania zakupów za jej pośrednictwem, a stanowi wyłącznie sposób komunikacji z Kontrahentem za pośrednictwem, którego możliwe jest złożenie niewiążącego zamówienia.
  5. W celu uzyskania dostępu do Platformy niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: nazwa i adres podmiotu, numer NIP, osoba kontaktowa, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
  6. Administratorem danych osobowych jest KW Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 91B. Dane osobowe Kontrahentów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.). Dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz dla celów marketingowych KW TRADE. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Każdy z Kontrahentów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do Platformy.
  7. W przypadku jakichkolwiek pytań lub zażaleń związanych z działaniem Platformy należy skontaktować się z administratorem- KW TRADE pod adresem email: platforma@kwtrade.pl

Witamy Państwa na naszej platformie, będącej kolejnym narzędziem w naszej współpracy.
Czekamy na Państwa opinie i spostrzeżenia.
Z góry za nie dziękujemy i zapraszamy do korzystania.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl